איך הגענו לזה?

מחשבון הפנסיה של ״כלכליסט״ ושנקר מאפשר לכם לראות כיצד שינויים בפרמטרים שונים משפיעים על הפנסיה העתידית שלכם. כל הנחות ברירות המחדל שלנו נקבעו על ידי משרד האוצר.
כדי לשער מה תהיה הפנסיה שלכם התבססנו על מספר השנים שחסכתם עד עכשיו ועל המשכורת שלכם. בנוסף, הנחנו ששיעור החיסכון שלכם הוא כמו הממוצע במשק - 17.5%. הנחנו שכמו לפחות מחצית מהחוסכים גם אתם משלמים את דמי הניהול המקסימיליים: 6% מכל הפקדה חודשית ועוד 0.5% מסך החיסכון המצטבר. הנחנו גם שהתשואה השנתית הממוצעת שתקבלו על הכסף שלכם לאורך השנים היא 4%. הנחנו שתמשכו את כספי הפיצויים שלכם פעם אחת לאורך הדרך, ושמשך החיסכון הכולל יהיה 30 שנה.
המחשבון שלנו שונה מזה של חברות הביטוח, משום שהנחות העבודה שלהן אופטימיות יותר. הן לא כוללות בחישובים שלהן את דמי הניהול שהן גובות, הן מעריכות שתעבדו ברציפות 40 שנה ויותר, ובוודאי לא נותנות לכם אפשרות לבדוק מה יקרה לפנסיה שלכם אם התשואה תהיה נמוכה יותר מ-4% או אם תמשכו את כספי הפיצויים.

שתף